Меню KDT

logo.png?_=1659424315

"Смағұл Сәдуақасұлы атындағы №2 орта мектеп" КММ
Петропавл қ.
 • kz
 • ru
 • en
  • Әдістемелік жұмысы

  Әдістемелік жұмыс-бұл оқу-тәрбие жұмысының әдістері мен тәсілдерін меңгеру, оларды сабақта және сыныптан тыс жұмыста шығармашылық қолдану, білім беру процесін ұйымдастырудың, өткізудің және қамтамасыз етудің жаңа, ең ұтымды және тиімді нысандары мен әдістерін іздеу мақсатында мектеп әкімшілігі, мұғалімдер, тәрбиешілер өткізетін іс-шаралар жиынтығы.

  МҰ жұмыс істейтін тақырыптар мен мұғалімдердің өзін-өзі тәрбиелеу тақырыптары мектептің жалпы әдістемелік тақырыбымен сәйкес келеді.

  Мектептегі әдістемелік жұмыс біліктілікті арттыру жүйесі ретінде мұғалімдердің кәсіби қызметін қалыптастырады және педагогикалық шеберлікті дамытуға бағытталған.

  Мектептің әдістемелік жұмысының мақсаты:

  - оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыруды жақсартуда мұғалімдерге, сынып жетекшілеріне көмек көрсету;

  - озық педагогикалық тәжірибені жинақтау және енгізу;

  - мектеп оқытушылары мен басшыларының теориялық деңгейі мен педагогикалық біліктілігін арттыру;

  Мектептің әдістемелік жұмысы өз қызметін мектептің әдістемелік бірлестіктерінің жұмысы арқылы жүзеге асырады. Мұғалімдердің әдістемелік бірлестіктері (МҰ) білім беру сапасының проблемаларын әдістемелік деңгейде шешеді. Мұғалімдер бірлескен іс-әрекетте оқу сабақтары мен тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу мәселелерін шешеді, олардың қызметінің нәтижелерін талдайды және рефлекстейді.

  Ерекше міндет – оқушылардың мемлекеттік стандарттар мен негізгі құзыреттерді меңгеру процестерін ұйымдастыру. Мектепте олардың тоғызы бар.

  - Гуманитарлық цикл мұғалімдерінің ӘБ;

  -Жаратылыстану-математикалық цикл мұғалімдерінің ӘБ;

  - Бастауыш сынып мұғалімдерінің орыс тілінде оқытатын ӘБ;

  - Қазақ тілінде оқытатын бастауыш сынып мұғалімдерінің ӘБ;

  - Эстетикалық цикл мұғалімдерінің ӘБ;

  - Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің ӘБ;

  - Мамандандырылған (түзету) сынып мұғалімдерінің ӘБ

  - Сынып жетекшілерінің ӘБ;

  -Шағын орталық тәрбиешілерінің ӘБ.

  Әдістемелік жұмыста басты назар әр мұғалімге тиімді көмек көрсетуге аударылады. Бұл көмектің нақты болуы үшін жұмыс диагностикалық негізде өткен жылдардағы талдау нәтижелері мен анықталған кемшіліктерді ескере отырып жасалады. Диагностика әдістемелік жұмысты жүйелейді. Әрбір мұғалім 5 жыл бойы өзінің проблемалық тақырыбында өз бетінше жұмыс істейді, ол МО және мектеп тақырыбына сәйкес келеді, барлық материалдарды өздігінен білім алу папкасында жасайды, онда тақырып бойынша теориялық және практикалық материалдар, сабақтар мен сыныптан тыс жұмыстар, оқушылардың шығармашылық жұмыстары шоғырланған.

  Мұғалім жұмысының нәтижелері ӘБ отырыстарында, семинар-практикумдарда, педагогикалық кеңестерде кезең-кезеңімен тыңдалады.

  Бұл жұмыстың нәтижесі-мұғалімдердің шығармашылық есептері, аттестаттау кезінде БПҰ жалпылауы. Біздің жұмыс барысында мұғалімдермен олардың теориялық және әдістемелік деңгейін арттыру бойынша әртүрлі тәсілдер қолданылды.

  Қойылған міндеттерге сәйкес әдістемелік жұмыс келесі қызмет бағыттары бойынша жүзеге асырылады:

  - педагогикалық кеңес пен әдістемелік кеңестің жұмысы;

  - өндірістік кеңестер;

  - пәндік апталар;

  - шығармашылық топтар;

  - педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыру;

  - педагогтердің біліктілігін арттыру, аттестаттау;

  - мектеп әкімшілігінің мұғалімдердің сабақтарына қатысуы.

  Аталған құрылымдардың қызметі Нормативтік-құқықтық (жергілікті) актілермен реттеледі:

  - Әдістемелік Кеңес туралы ереже;

  - Әдістемелік бірлестік туралы ереже;

  - Педагогикалық кеңес туралы ереже.

  Педагогикалық кеңес мұғалімдердің ғылыми-зерттеу жұмыстары жетістіктерінің деңгейін анықтаудың, мұғалімдер ұжымының кәсіби құзыреттілігін дамыту мәселелерін анықтау мен болашағын айқындаудың маңызды кезеңі ретінде қарастырылады. Педагогикалық кеңес педагогикалық ұжымның зерттеу қызметінің жүйе құраушы факторы болып табылады және мұғалімдердің әдіснамалық, пәндік, технологиялық және басқарушылық құзыреттілігін жетілдіруге мүмкіндік береді.

  Біздің жұмыс барысында мұғалімдермен олардың теориялық және әдістемелік деңгейін арттыру бойынша әртүрлі тәсілдер қолданылды:

  барлық ұжым теориялық семинарлар мен практикумдар өткізуге қатысты (оларды директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары дайындады);

  МҰ проблемалық тақырыптары бойынша семинарлар (МҰ басшылары);

  ӘБ шығармашылық есептері;

  Қорғаныс министрлігінің ашық отырыстары.

  Бұл ретте ұжым 3 топқа бөлінді:

  1. Жоғары педагогикалық шеберлік тобы;

  2. Шеберлікті жетілдіру тобы;

  3. Педагогикалық шеберліктің қалыптасу тобы;

  Жоғары педагогикалық шеберлік тобына кіретін мұғалімдер сенім мен өзін-өзі бақылау бойынша жұмыс істейді. Бұл жоғары және бірінші біліктілік санатты мұғалімдер. Олар мектептегі әдістемелік жұмысты ұйымдастырудағы директор орынбасарының негізгі көмекшілері. Осы деңгейдегі мұғалімдер жаңа әдістер мен технологиялардың негізгі бағыттаушылары болып табылады. Олар мектеп мұғалімдеріне "мастер-кластар" береді.

  Педагогикалық шеберлікті жетілдіру тобын мектеп үлкен үміт артатын педагогтар құрайды. Бұл аға буынның мұрагерлері, бірінші, екінші біліктілік санаттарының мұғалімдері.

  Педагогикалық шеберліктің қалыптасу тобына, жас педагогтарға ерекше көңіл бөлінеді. Олар үшін жыл сайын"жас мұғалімдер мектебі" жұмыс істейді.

  Педагогикалық кадрлармен жұмыстағы басты міндет-әрбір мұғалімнің шығармашылық жұмысы үшін жағдай жасау, біліктілігін және әдістемелік шеберлігін арттыру, мектептегі әдістемелік жұмыс жүйесі (теориялық және практикалық семинарлар, тренингтер, семинарлар, коучингтер және т.б.) арқылы, сондай-ақ біліктілікті арттыру курстары арқылы шешіледі. Курстық дайындық бес жылға арналған кестеге сәйкес жүзеге асырылады.

  Жас мамандармен жұмыс.

  Үш жыл бойы ұжымның, жас мамандардың айтарлықтай жасаруын байқауға болады. Осыған байланысты барлық уақыт бойы жас мұғалімдер мектебі жұмыс істейді. Оның рөлі маңызды, өйткені біз топтық сабақтардың әртүрлі формаларын өткізу туралы ғана емес, сонымен қатар әр жас мұғалімнің қалыптасуының жеке бағдарламасын жасау және жүзеге асыру туралы айтып отырмыз. Негізгі мақсаты-жаңа бастаған мұғалімдердің жоғары кәсіби мұраттарын, үнемі өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру қажеттіліктерін қалыптастыру, әдістемелік жұмыс арқылы мұғалімдердің жеке және кәсіби өсуіне жағдай жасау.

  Міндеттері:

   - ұжымда жас мұғалімге бейімделуге көмектесу;

   - оның кәсіби дайындық деңгейін анықтау;

   - педагогикалық практикадағы қиындықтарды анықтау;

   - жас мұғалімнің шығармашылық даралығын қалыптастыру;

   - жас педагогтердің кәсіби дағдыларын, оның ішінде оқыту мен тәрбиелеудің әртүрлі құралдарын, нысандарын қолдану дағдыларын, оқушылармен және олардың ата-аналарымен қарым-қатынас психологиясын дамыту үшін жағдай жасау;

   - жас мұғалімдердің кәсіби өзін-өзі жетілдіру және өз бетімен жұмыс істеу қажеттіліктерін дамыту.

  Жас мамандарға консультациялық көмек көрсету мақсатында жоғары білімі және жоғары және бірінші біліктілік санаттары бар педагог – тәлімгерлер бекітілді, олар сабаққа қатысады, оларды талдайды, проблемаларды анықтайды, күрделі тақырыптардың жоспарларын бірлесіп жасайды, бірлескен іс-шаралар өткізеді. Мұғалімге жеке көзқарас әркімнің әлеуетін ашуға, жұмысқа шығармашылық көзқарас танытуға мүмкіндік береді.

  Жас мұғалімдер мектебінің сабақтары жылына 5 рет әр түрлі формада өткізіледі: проблемалық семинарлар, іскерлік ойындар, пікірталастар, ашық сабақтар. Жаңадан келген мұғалім алған білімдерін сабақты, сыныптан тыс іс-шараны құру кезінде қолдана алады. Сабақтар аясында дәстүрлі мәселелер қарастырылды: әдістемелік әдебиеттердің жаңалықтарын шолу, мектептегі ағымдағы мәселелерді, нормативтік - құқықтық құжаттаманы талқылау. Әр жылдың мамыр айында "дөңгелек үстел" түрінде қорытынды отырыс өткізіледі, онда жас педагогтар оқу жылында атқарылған жұмыстар туралы есеп береді, проблемалармен бөліседі және тәлімгерлермен бірге келесі жылға арналған жұмыс жоспарын жасайды. Жас мұғалімдер мектебінің жұмысы кезінде келесі құжаттар жүргізіледі

  - жас мамандармен жұмыс жоспары

  - жас мұғалімдер мектебінің құрамы

  - жас мұғалімдер мектебінің сабақтары

  - педагог-тәлімгердің жұмыс жоспары

  Қорытындылай келе, жұмыс Жоспарланған жоспар бойынша толық көлемде орындалғанын атап өткім келеді.

  Послание
  Президента

  Рухани жаңғыру

  Полезные ссылки