Меню KDT

logo.png?_=1659424315

"Смағұл Сәдуақасұлы атындағы №2 орта мектеп" КММ
Петропавл қ.
 • kz
 • ru
 • en
  • Тәрбие жұмысы

  Біртұтас білім беру бағдарламасы
  Петропавл қаласындағы "Смағұл Сәдуақасұлы атындағы №2 орта мектеп" КММ 2023-2024 оқу жылына арналған "Біртұтас тәрбие бағдарламасы" бойынша тәрбие жұмысының жоспары
  Тәрбие жұмысы бойынша жылдық жоспар


  Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес тәрбиелеу мен оқыту білім алушылардың зияткерлік, патриоттық, рухани-адамгершілік және дене бітімін дамытуды қамтамасыз ету мақсатында бірыңғай идеологиялық және құндылық тәсілдерінде жүзеге асырылады. Тәрбие жұмысы барлық мүдделі тараптардың: отбасының, білім беру ұйымдарының, қоғамның кең қатысуымен кешенді түрде жүргізіледі.
   

  Тәрбие жұмысын ұйымдастыру кезіндегі негізгі нормативтік-құқықтық құжаттар:

  1) БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы Конвенциясы;

  2) Қазақстан Республикасының Конституциясы;

  3) 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі;

  4) «Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы; ;

  5) «Тұрмыстық зорлық-зомбылықты алдын-алу туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 214-IV Заңы;

  6) «Балалардың денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі №169-VI Қазақстан Республикасының Заңы;

  7) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы;

  8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

  9) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 15 сәуірдегі № 145 бұйрығымен бекітілген «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері.

  10) ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 1 қазандағы № 525 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасында өлкетануды дамытудың тұжырымдамалық негіздері.

  11) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12.06-нан № 248 бұйрығымен бекітілген 2020-2025 жылдарға арналған «Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасы

  2022-2023 оқу жылындағы тәрбие жұмысы жеке тұлғаны тәрбиелеудің тұжырымдамалық негіздері шеңберінде іске асырылады, оның негізгі идеясы Абайдың "Толық адам"рухани мұрасында бейнеленген үйлесімді дамыған адамның ұлттық бейнесі деп танылады."Толық адамның" жеке атрибуттары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында, Мемлекет басшысының "Тәуелсіздік бәрінен жоғары" және "Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан" бағдарламалық мақалаларында және жеке тұлғаларды тәрбиелеуге бірыңғай жүйелі тәсілді қамтамасыз ету үшін басқа да тұжырымдамаларда айқындалатын маңызды құндылықтар мен басымдықтарды білдіреді.Тәрбие мен оқыту білім алушылардың зияткерлік, патриоттық, рухани-адамгершілік және дене дамуын қамтамасыз ету мақсатында бірыңғай идеологиялық және құндылық тәсілдермен жүзеге асырылады. Барлық мүдделі тараптардың кеңінен қатысуымен, тәрбие жұмысы кешенді түрде жүргізіледі: отбасылар, білім беру ұйымдары, тәрбие жұмысының негізгі бағыт шеңберіндегі ұжым :

   

  Мектепте тәрбие процесіне қатысушылардың ережелері мен міндеттерін регламенттейтін нормативтік құжаттар бекітілді: «Мектеп жарғысы», «Үш жақты шарт», «Сынып басшылығы туралы ереже», «Сынып жетекшісінің нұсқаулығы мен лауазымдық міндеттері», «Сынып сағаты туралы ереже», «Ата-аналар комитеті туралы ереже», «Ата-аналар жиналысы туралы ереже», «Мектеп бойынша кезекшілік туралы ереже», «Мектеп парламенті «Атамекен» балалар ұйымы туралы ереже», «ЖасҰлан» балалар-жасөспірімдер ұйымы туралы ереже», «Жазғы сауықтыру мектеп лагерінің күндізгі келу бағдарламасы», «Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі Кеңес туралы ереже», «Мектепішілік бақылауға қою туралы ереже».

  Мектептің тәрбие жұмысы сынып жетекшілерінің ӘБ, оқушылардың өзін-өзі басқару органдарының (Мектеп парламенті «Атамекен» балалар ұйымы және «ЖасҰлан» балалар-жасөспірімдер ұйымы) психологиялық-әлеуметтік қызметтің жұмысы, мектептің тәрбие жоспары негізінде жетекшілер үйірмесі , сынып жетекшілерінің ӘБ жоспары, сынып жетекшілерінің тәрбие жоспарлары, мектептегі өзін-өзі басқару жұмысының жоспары, үйірмелер мен секциялардың жұмысын , үйірмелер мен секциялардың жұмысын күнтізбелік жоспарлау арқылы жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес тәрбиелеу мен оқыту білім алушылардың зияткерлік, патриоттық, рухани-адамгершілік және дене бітімін дамытуды қамтамасыз ету мақсатында бірыңғай идеологиялық және құндылық тәсілдерінде жүзеге асырылады. Тәрбие жұмысы барлық мүдделі тараптардың: отбасының, білім беру ұйымдарының, қоғамның кеңінен қатысуымен кешенді түрде жүргізілуге тиіс.

  Тәрбие жүйесін білім беру ұйымының барлық ұжымы жүзеге асырады. Барлық қызметкерлер білім алушылардың дамуын жүзеге асыруға өз үлестерін қосуда.  Бұл жұмысты білім беру ұйымы білім алушылардың ата – аналарымен, басқа да әлеуметтендіру объектілерімен-тәрбие жұмысының негізгі бағыттары шеңберінде білім беру ұйымының әлеуметтік серіктестерімен тығыз өзара іс-қимылда және ынтымақтастықта іске асырады:

  1. Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие.

  2. Рухани-адамгершілік тәрбие.

  3. Ұлттық тәрбие.

  4. Отбасылық тәрбие.

  5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие.

  6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие.

  7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу.

  8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.

  Тәрбие жүйесі мазмұнының негізін жалпыадамзаттық құндылықтар (сенім, ақиқат, әдемі, еркіндік, мейірімділік, мейірімділік, махаббат және т.б.) және ұлттық құндылықтар (тәуелсіздік, патриотизм, толеранттылық, ана тілі, заңға бағыну, этникалық мәдениет, дәстүрлер және т. б.) құрайды.

  Мектептің тәрбие жұмысының мақсаты: оқушыларда қазақстандық патриотизмді, азаматтық сана-сезімді, толеранттылықты, жалпы мәдениетті, салауатты өмір салтын қалыптастыруға, шығармашылық қабілеттерін іске асыруға, кәсіби өзін-өзі анықтауға бағытталған тәрбие жұмысының тиімді жүйесін құру.

  Мектептің тәрбие жұмысының жүйесі қазіргі жағдайда сұранысқа ие бола алатын, әлеуметтік бейімделген тұлға ретінде оқушы тұлғасының негізгі құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.

  Тәрбие қызметін ұйымдастыруда оң нәтижелерге қол жеткізу үшін келесі міндеттер анықталды:

  - оқушылардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауын қалыптастыру;

  -балалардың азаматтық-патриоттық санасын, Қазақстан азаматының рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру;

  -тұтас оқу-тәрбие процесін қамтитын тәрбие жүйесін қалыптастыру;

  - оқушылардың жас ерекшеліктері негізінде тәрбие мазмұнын, оның формалары мен әдістерін анықтау;

  - оқушылармен сауықтыру жұмыстарын жетілдіру және СӨС дағдыларын үйрету;

  - оқушылар арасында әлеуметтік есірткі иммунитетін қалыптастыру мақсатында есірткі және басқа да зиянды заттарды қолданудың алдын алу жүйесін жетілдіру;

  - оқушылар арасында діни экстремизмнің алдын алу жүйесін жетілдіру;

  - Мектеп парламенті «Атамекен» балалар ұйымдары мен «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының жұмысы арқылы азаматтық және шығармашылық қызметтің әртүрлі нысандарын құруда балалар мен жасөспірімдер бастамаларын қолдау және дамыту;

  - мектептің тәрбие жұмысына қатысу құқығын жүзеге асыруда ата-аналарды қолдау мақсатында ынтымақтастық педагогикасын дамытудың тиімді жүйесін қалыптастыру;

  - коммуникативтік құзыреттіліктерді дамыту және жанжалсыз қарым-қатынас әдістерін қалыптастыру;

  - құқық бұзушылықтардың, балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу;

  - сынып жетекшілерімен әдістемелік жұмысты ұйымдастыру;

  - балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру;

  - кәсіптік бағдар беру және түлектерді жұмысқа орналастыру;

  - психологиялық-педагогикалық қызметтің рөлін арттыру;

  - сынып ұжымдарын қалыптастыру және сынып ұжымдарында тәрбие жүйесін жетілдіру, балалардың мектептегі бейімсіздігінің алдын алуды қамтамасыз ету.

  Мектептің тәрбие жұмысының негізгі бағыттарының бағдарламасын іске асыру барлық жас топтары бойынша олардың ерекшеліктерін (физикалық, зияткерлік, психологиялық) ескере отырып бір мезгілде жүзеге асырылады.

  Оқу-тәрбие процесі жүйесін құруда мектеп басшылығы мектептен тыс мекемелердің мүмкіндіктеріне сүйенеді.

  Мектептің білім беру жүйесін дамытудың тиімділігін келесі көрсеткіштермен сипаттауға болады:

  - оқушылар мен мұғалімдердің жеке жетістіктерінің өсуі;

  - сыныптан тыс жұмыстар үшін материалдық-техникалық базаны және еңбек жағдайларын үнемі жақсарту;

  - балаларды сабақтан тыс уақытта жұмыспен қамту (үйірмелер, секциялар, қосымша сабақтар) ;

  -оқу-тәрбие үрдісінің барлық қатысушыларының  белсенділігі.

  Экстремизм мен терроризм саласындағы алдын алу іс-шараларына ерекше көңіл бөлінеді: сынып сағаттары, ата-аналар жиналыстары, педагогтердің қатысуымен іс-шаралар өткізіледі.

  Балалардың денсаулығын сақтау және нығайту жөніндегі шаралар кешені іске асырылуда, оған балалардың каникулдық демалысын ұйымдастыру және өткізу, Қауіпсіздік техникасы қағидалары бойынша нұсқамалар, оқушылардың жиі ауруларының, жолдағы балалар жарақатының, нашақорлықтың, уытқұмарлықтың, темекі шегудің алдын алу жөніндегі іс-шаралар, ата-аналар мен балалардың құқық қорғау органдарының өкілдерімен, ІІББ қызметкерлерімен, медицина қызметкерімен кездесулері, экскурсиялар, сынып ұжымының денсаулық күндеріне, мектепішілік спорттық іс-шараларға қатысуы. Жалпы, тәрбие қызметінің спорттық-сауықтыру бағытындағы іс-шаралар оқушылардың жасына, олардың психофизикалық ерекшеліктеріне және зияткерлік дамуына сәйкес келеді, балалардың дене, психикалық және әлеуметтік денсаулығының деңгейін арттыруға ықпал етеді.

   

  Ата-аналармен ынтымақтастық

  Мектептің негізгі міндеттерінің бірі ынтымақтастықты нығайту және отбасымен оң қарым – қатынас алаңын кеңейту, ата - аналарды мектептің тәрбие процесіне тарту, «Ата-ана -балалар- мұғалімдер» бірыңғай тәрбие кеңістігін құру болып табылады.
  Оқу жылы бойы мектептің ата-аналар комитеттерінің жалпы мектептік ұйымдастыру жиналыстары, тоқсан қорытындысы бойынша ата-аналар жиналыстары, әр тоқсан қорытындысы бойынша ата-аналар жұртшылығы алдында қоғамдық тыңдаулар, бірінші сынып оқушыларының, бесінші сынып оқушыларының, түлектердің ата-аналарына, аналары мен әкелеріне арналған ата-аналар конференциялары өткізіледі. Ата-аналар жиналыстарға қуана қатысады, сұрақтар қояды, жаңа ақпарат, ұсыныстар алады.

  Оқушылардың өзін-өзі басқаруы
  Мектепте өзінің әлеуметтік тәжірибесін қалыптастыру үшін балаларға жағдай жасау мақсатында құрамында 5-11 сынып оқушылары бар мектеп парламеті «Атамекен» балалар ұйымы өз қызметін жүзеге асырады.

  Міндеттері:

  1.Нақты істерге қатысу арқылы әр адамның шығармашылық әлеуетін іске асыру және өзін-өзі көрсету үшін жағдай жасау.

  2.Мұғалімдер мен оқушылар арасындағы қарым-қатынасты қамтамасыз ету.

  3.Мектеп оқушыларының құқықтарын қорғау және мүдделерін білдіру.

  4.Жастардың бос уақытын өткізу нысандарын кеңейту.

  5.Оқу-тәрбие процесін демократияландыру және жетілдіру.

  Мектеп парламенті  «Атамекен» балалар ұйымының жұмыс істеуі мектеп бойынша кезекшілікті, еңбек қызметін, жалпымектептік іс-шараларды, қызықты адамдармен кездесулерді ұйымдастыруды, дискотекаларды ұйымдастыру мен өткізуді, тақырыптық стендтерді ресімдеуді қамтиды.

  Оқу жылы бойы мектеп парламеті «Атамекен» балалар ұйымы аға тәлімгер А.А.Кенжебаеваның басшылығымен жұмыс істейді.

  Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында «Мектеп / студенттік парламент» білім алушылардың өзін-өзі басқару органдарын дамыту тұжырымдамасы

  Послание
  Президента

  Рухани жаңғыру

  Полезные ссылки